Linköping

Linköpingsmodell ska få fler invandrare i arbete

Fler invandrare ska komma ut i arbetslivet med hjälp av en speciell modell som Linköpings kommun tagit fram. Nu får kommunen drygt sju miljoner kronor i EU-medel för att utveckla modellen ytterligare.

- Vi är naturligtvis väldigt glada för det här tillskottet. Det innebär att vi kan förverkliga arbetet som vi planerat i ett halvår, säger Wenche Ahrén, näringslivscoach vid Linköpings kommun.

Bidraget kommer att användas till utbildningsinsatser som ska få ut fler personer med invandrarbakgrund i arbetslivet, projektet kallas för Linköpingsmodellen. En modell som utgår från marknadens rekryteringsbehov som direkt kopplas till deltagarnas kompetenser.

Även länsstyrelsen i Östergötland samt Ikano-huset har fått vara med och ta del av de totalt 75 miljoner kronor som delats ut i EU-medel för att främja konkurrenskraften och sysselsättning i östra mellansverige

- Pengarna är avgörande för att vi ska kunna göra det här på ett tydligt sätt. 400 personer hoppas vi kunna arbeta med under projektets tid, säger Ahrén.

Daniel Klaar/
Anton Frank
anton.frank@sr.se