Åtvidaberg

Kontroll av fisket i Falerum

Sveaskog stärker sin fisketillsyn i sommar. Och man tar hjälp av lokala turistföretag. Ett par sjöar i södra länsdelen, i trakten kring Falerum söder om Åtvidaberg, ska kontrolleras, enligt Sveaskog.  Tillsynen syftar framförallt till att kvalitetssäkra ett långsiktigt och hållbart fiske och att kontrollera att de fiskeregler som gäller följs.

– Vi genomför aktiva fiskevårdsinsatser för att utveckla och säkerställa ett långsiktigt och hållbart fiske på naturligt lekande fisk i våra vatten, säger Anna Backman-Åkerblom, ansvarig för Sverigefiskekortet på Sveaskog.