ÖSTERGÖTLAND

Start för vårdnadsbidrag

Från och med i dag, den 1 juli, är det möjligt för landets kommuner att bevilja vårdnadsbidrag för föräldrar till barn mellan 1 och 3 år.

Här i Östergötland finns planer på vårdnadsbidrag i fem kommuner, alla borgerligt styrda, Kinda, Motala, Söderköping, Ödeshög och först ut blir Linköping som inför bidraget i augusti.

Linköpings kommun är alltså först ut. Kristina Frank, planeringsledare inom barnomsorgen i kommunen, har varit i kontakt med föräldrar.

- Intresset är ganska så stort. Det hör av sig föräldrar så gott som varje dag. De undrar hur de ska göra och om de är berättigade, berättar hon. 

I Östergötland är det endast Linköping som startar redan i sommar. Men kommunen väntar då till den första augusti, bland annat för att beslutet ska vinna laga kraft. Inför beslutet har Linköpings kommun samarbetat med andra ungefär lika stora kommuner i landet. Man har också låtit föräldrar svara på en enkät.

Kommunerna måste följa vissa ramar, men kan själva besluta om vissa delar av reformen, till exempel om maxbeloppet ska vara 3000 kronor eller lägre och om det ska gå att använda på deltid.

Det antal barn som kan antas bli berörda av vårdnadsbidraget på olika sätt under korta eller längre perioder är cirka 770 barn. Det gäller då tre grupper. Det är barn som i dag helt står utanför barnomsorgen, barn där barnomsorgen kan komma att senareläggas och barn som kan tänkas lämna barnomsorgen.

Kristina Frank nämner ett exempel på den grupp av barn som berörs av att deras föräldrar kan komma att senarelägga barnomsorgen.

- Vi har gjort antaganden och då tror vi att cirka 20 procent av de som är föräldralediga kommer att vilja förlänga sin föräldraledighet med ett vårdnadsbidrag under en period, två till tre månader. Det är cirka 1 300 barn i den här åldersgruppen som efterfrågar barnomsorg och om man tar 20 procent av dem och antar att de senarelägger sin start i förskolan.

Därtill tillkommer alltså de barn som i dag helt står utanför barnomsorgen och de barn som kan tänkas lämna barnomsorgen.

Marie Hansson
marie.hansson@sr.se