Ingen rapport om livsmedelskontroller i Söderköping och Åtvidaberg

Maten i Sverige är säker. Det slår Livsmedelsverket fast i den första gemensamma rapporten om landets offentliga livsmedelskontroller. Men kommunerna är för dåliga på att rapportera in resultaten från sina livsmedels- och djurskyddskontroller, anser verket. Åtvidaberg och Söderköping hör till de kommuner som inte lämnat någon rapport för 2007.

I rapporten presenterar kontrollinstanserna, däribland Livsmedelsverket och Jordbruksverket, resultaten från sina kontroller av djurskydd, foder, livsmedel och växtskydd. Livsmedelsverket slår fast att maten i Sverige är säker.

Antalet salmonellafynd i foder låga och det läggs ner stora resurser på övervakning, kontroll och bekämpning av djursjukdomar.

Men risken för smittspridning och spridning av skadegörare på växter, som svampar och insekter, behöver följas upp och brister i rapporteringen från kommunernas livsmedels- och djurskyddskontroller åtgärdas.

Enligt verket skulle det behövas ytterligare 150 inspektörer för att alla kommuner ska hinna med att utföra kontroller och rapportera resultaten.