Linköping

Beslut om avfallshantering överklagas

Tekniska verken i Linköping överklagar miljödomstolens beslut om hur företaget ska hantera det miljöfarliga avfallet på sina anläggningar. I maj fick Tekniska verken rätt att bränna mer sopor än tidigare på Gärstadverken.

Nu är företaget missnöjt med hur länge de måste behandla förorenat material isolerat och att de måste anmäla planerade slutförvaringar ett halvår i förväg. De har därför överklagat beslutet till miljööverdomstolen.