Alternativa mediciner ska ses över

I många av de alternativa mediciner som finns att köpa i butiker förekommer det delar från utrotningshotade djur och växter. Handeln med de här preparaten vill Länsstyrelsen i Östergötland stoppa, och därför startar man nu ett projekt som ska kartlägga hur marknaden för de olagliga medicinerna ser ut i länet.

– Det är en viktig fråga att ta upp. Hur ser det ut i vårat län? Förekommer det sådana här preparat över huvudtaget, säger Mia Kjällander, handläggare på rättsenheten på länsstyrelsen Östergötland.

Oklar marknad
I nuläget vet man inte hur marknaden för de olagliga produkterna ser ut i Östergötland, men det ska man nu alltså ta reda på.

En informations- och tillsynskampanj kommer därför att genomföras hos de handlare som kan tänkas sälja alternativ medicin som innehåller delar från utrotningshotade djur och växter. Om länsstyrelsen under sin tillsyn upptäcker handlare som inte kan bevisa att man kommit över produkterna på laglig så är man skyldig att polisanmäla handlaren.

Öka medvetenheten
Från Länsstyrelsens sida hoppas att projektet även ska öka kundernas medvetenhet.

– Vi hoppas att folk nu blir medvetna om att det kan förekomma. Man bör tänka sig för. Många av de här djurarterna som tiger, elefant, noshörning vet folk om att det är skyddade arter som man nog inte köper. Sen finns det ginseng och vissa aloe sorter, där kan det vara lite svårare, men man kan fråga handlaren. Vi hoppas att folk blir medvetna om det här och att handlarna tänker till, säger Mia Kjällander

Anton Frank
anton.frank@sr.se