Linköping

Vårdnadsbidraget kostar 8 miljoner

Linköpings kommun räknar med att vårdnadsbidraget, som införs 1 augusti, blir åtta miljoner kronor dyrare än dagens barnomsorg.

Totalkostnaden för reformen, där föräldrar kan få 3000 kronor i månaden för att stanna hemma med sina barn, beräknas bli nästan 20 miljoner kronor i år.

Kommunen räknar med att kunna spara in 12 av de 20 miljonerna under ett år.

– Om föräldrarna stannar hemma i den omfattning som vi räknar med kostar det mellan 7,5 och 8 miljoner kronor per år, säger Kristina Frank planeringsledare inom Linköping barnomsorg.

Kommunens beräkningar bygger på att ungefär 20 procent av föräldrarna med barn somär mellan 1 och 3 år gamla är intresserade av att vänta med introduktionen på dagis. Två månader extra i genomsnitt tror man att föräldrarna stannar hemma med barnen.

Dessutom räknar man med att föräldrar till barn som idag står utanför barnomsorgen är intresserade av vårdnadsbidraget, liksom att några barn kommer att lämna barnomsorgen för vårdnadsbidraget.

Kostnaden för ett år blir 19,5 miljoner kronor. Av de pengarna beräknar kommunen kunda spara in 12 miljoner kronor på barnomsorgen när behovet blir mindre. De resterande 8 miljoner kronorna ska inte tas från barnomsorgens budget.

– För 2008 har kommunen avsatt medel för ökad valfrihet och det är ur den potten somman finansierar vårdnadsbidraget för i år. Till 2009 vägs vårdnadsbidraget in i det vanliga budgetarbetet, som kommunen tar beslut om under hösten, säger Kristina Frank.

Marie Hansson
marie.hansson@sr.se

Läs mer: