Åtvidaberg

Ljusning i ekonomin för Åtvidabergs FF

En ekonomi i balans och fördubblat antal medlemmar, de målen har superettanklubben Åtvidabergs FF haft fram till halvårsskiftet. Men bara målet med ekonomin uppnås, enligt styrelseledamoten Gustaf Adelswärd.

Åtvidabergs FF har lyckats pressa sina utgifter och kommer att nå målet att ha en ekonomi i balans:

– Går året som vi har tänkt oss så kommer vi att få ett nollresultat, säger Gustaf Adelswärd.

Under de senaste månaderna har 600 000 kronor kunnat sparas in. Bland annat har personal sagts upp och rutinerna för inköp setts över. Men det har även inkommit en del intäkter som det inte var budgeterat för:

– Dels har vi haft ett relativt bra publiksnitt, lite drygt över 1600 åskådare per match och dels har vi fått medlemmarna att fullt ut betala sina medlemsavgifter, berättar Gustaf Adelswärd.

Klubben hade som mål att ha fördubbla antalet medlemmar till 2 700 personer vid halvårsskiftet, men det uppnås inte. Idag har klubben 1 600 medlemmar och nu hoppas Åtvidabergs FF istället att målet ska nås om ett år.