Norrköping

Många lekplatser har försvunnit

Antalet kommunala lekplatser inom Norrköpings kommun har halverats sedan 70-talet, det skriver Norrköpingstidningar.

Målet att varje barn skall ha högst 300 meter till närmsta lekplats, något som inte följs idag.

Johan Lewander på på Tekniska kontoret säger till NT att man skall bygga 100 stycken nya lekplatser och att kommunen lägger en miljon kronor per år för detta.

Det kommer dock att ta lång tid innan man får färdigt de hundra nya lekplatserna, förra året räckte pengarna nämligen bara till tre nya lekplatser.