Vadstena

Gruvföretag vill söka mineraler i alunskiffer

Det australienska gruvföretaget Aura Energy har ansökt om att få leta efter metaller i alunskifferbältet i Ullevi, Hageby och Stavlösa i Vadstena kommun.

I alunskiffer kan även finnas fossilt organiskt material som det går att utvinna energi ifrån.

Sammanlagt är det ett cirka 3800 hektar stort område som företaget vill undersöka.

Bergsstaten som fattar beslut i ärendet väntas inte avgöra frågan förrän tidigast i slutet av augusti.