Norrköping

Hamnen tecknar avtal med rederijätte

Norrköpings hamn har tecknat kontrakt med ett av världens största rederier som har valt Norrköping som bashamn i Sverige.

Affären har stor betydelse för Norrköpings hamn säger bolagets vd Bengt-Erik Bengtsson.

– Man går inte till några andra hamnar i Sverige, det är Norrköpings som är bas. Det är en viktig och betydande affär för Norrköpingshamn, säger Bengt-Erik Bengtsson.

Det går bra för Norrköpings hamn, de sjöburna transporterna har ökat med 21% det första halvåret i år jämfört med 2007, och när det gäller containertransporterna så har de ökat med hela 45% under samma tidsperiod.

Bengt-Erik Bengtsson tror att en anledning till att ledande rederier väljer Norrköping är att de numera jobbar med transporter hela vägen och inte bara när godset går över vatten. Hamnen har mer och mer anpassat sig till att hantera containrar som innehåller redan förädlade produkter, en trend som verkar hålla i sig.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se