Östkraft satsar på vind

Östkraft ska investera i förnybar elproduktion genom att bli delägare i ett vindkraftbolag. En av anledningarna är att intresset för vindkraft är stort hos kunderna.

Företaget vill också minska beroendet av utländsk kolkraft i Sverige. Det säger VD:n Tom Istgren. Östkraft har tidigare inte haft egen elproduktion.