SÖDERKÖPING

Öppen slussport orsakade översvämning

Det var förmodligen slarv av personalen som medförde nattens översvämning i Söderköping.

– Det var troligen en miss av personalen som gjorde att Göta kanal i Söderköping svämmade över i natt, säger Götakanalbolagets VD Anders Donlau. En öppen slussport vid tegelbrukets sluss öster om Söderköping gjorde att en slussbassäng svämmade över sina breddar.

Vattnet strömmade in i flera fastigheter, och under natten har räddningstjänsten varit på plats med pumpar.

Vattnet drog också med sig en bit av kanalbanken, som fick repareras under natten.