NORRKÖPING

Ny ungdomshälsa i Norrköping

I samband med skolstarten i höst öppnar den nya Ungdomshälsan i lokaler i Folkets hus i Norrköping. En studie av landstinget i Östergötland visade att den psykiska ohälsan bland ungdomar och unga vuxna har ökat.

Nu vill kommun och landsting tillsammans göra något åt den psykiska ohälsan bland ungdomar och unga vuxna i Norrköping.

– Många har problem med att hitta rätt i livet, rätt med sin identitet och rätt yrkesval . Det är livsproblem som är normala i ungdomsåren, säger Rita Asp som är verksamhetschef inom barn- och ungdomspsykiatrin i Norrköping,

Den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat enligt en tidigare befolkningsstudie av landstinget i Östergötland. Studien visar att det psykiska välbefinnandet minskade under början av 2000 och att det finns ett dolt vårdbehov framför allt i de yngre åldersgrupperna som är stort. Den vanligaste orsaken att inte söka vård är att man inte vill framstå som psykiskt sjuk.

Samverkan mellan kommun och landsting
På ungdomshälsan kommer det att finnas barnmorskor, psykologer och socialsekreterare.

– Vi har ju länge pekat på behov som ungdomar har och som inte blir tillgodosedda idag när det gäller ungdomar med psykiskt ohälsa, det är problem för ungdomar att hitta rätt, man blir hänvisad från den ena till den andra och vi ser att en samordning skulle vara mycket mer ändamålsenlig, berättar Rita Alp.

Marie Hansson
marie.hansson@sr.se