ÖDESHÖG

Ödeshög rustar sig mot översvämningar

Ett år efter de stora översvämningarna i västra Östergötland har Ödeshögs kommun kartlagt de områden som löper störst risk att drabbas igen.

Skyddsvallar har rustats upp och igenvuxna diken har rensats och nu vill kommunen investera i elektroniska vattenståndsmätare som ska placeras ut för att varna för höga vattennivåer.

– Det är tänkt att det ska vara på fyra ställen och det kommer att vara satellitnavigering på dem och de ska känna av nivån. Blir nivån för hög så larmas det till SOS eller till oss direkt, berättar Hans Felixon, räddningschef i Ödeshög.

På bara några timmar morgonen den 9 juli förra året kom det omkring 100 millimeter regn i västra Östergötland. En av de kommuner som drabbades hårdast var Ödeshög, källare översvämmades, många bönder fick se sin skörd bli förstörd av vattenmassorna och gamla riksettan mellan Gränna och Ödeshög fick stora skador.

– Man måste göra en utredning innan man kan göra åtgärder och det har vi gjort nu, vi har hittat dom svaga punkterna, säger Hans Felixon. Det kommer att hjälpa oss  både vid eventuella översvämningar och i det förebyggande arbetet.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se