MOTALA

Bluffakturor på flera miljoner

Ett bolag i Motala misstänks för omfattande ekonomisk brottslighet, efter att ha skickat ut bluffakturor. Dessutom påstås den förre världsmästaren i schack, Bobby Fischer, ha suttit i styrelsen trots att han avlidit ett halvår tidigare.

En kvinna från Motala, som även hon satt med i styrelsen, har delgetts misstanke om bedrägeribrott för flera miljoner kronor.