Norrköping

Kommunstyrelsen godkände avtal med IFK

Norrköpings kommunstyrelse har godkänt avtalet mellan IFK Norrköping och kommunen om Idrottsparken efter ombyggnaden.

Oppositionen vill omförhandla avtalet eftersom de tycker att det är alltför förmånligt för IFK Norrköping och för dyrt för kommunen. Det formella beslutet fattas på kommunfullmäktigesammanträdet 22 september.