Blåtunga oroar inte östgötar

Djursjukdomen blåtunga har upptäckts bland kor i Halland och veterinärer från Jordbruksverket är idag är ute och vaccinerar djur och tar prover.

Skyddssektionen för sjukdomen går idag vid Jönköping men än så länge har smittan inte berört Östergötland. Och på LRF i Östergötland säger ordföranden Anders Johansson att han inte är särskilt orolig.

- Jag har fullt förtroende för Jordbruksverkets arbete, säger han.

Inte heller lanbrukaren Wilhelm Aschan på Ullälva gård utanför Linköping är särskilt orolig.

– Än så länge är jag inte orolig eftersom det rör sig om ett begränsat område och ett begränsat utbrott. Dessutom har myndigheterna tagit tag i det på ett tidigt stadium. Det inger förhoppningar om att det inte ska spridas vidare, säger Wilhelm Aschan.

Blåtunga smittar via knott som angriper djuren men sjukdomen drabbar inte människor.