Nytt arbetssätt ger fler normalfödslar

Antalet akuta kejsarsnitt hos förstföderskor har minskat med hälften på universitetssjukhuset i Linköping och användandet av sugklocka för att förlösa barn har minskat från tolv till sju procent sedan 2006.

Enligt ansvariga på kliniken beror skillnaderna på att man renodlat arbetsuppgifterna så att barnmorskorna slipper visa runt blivande föräldrar, svara i telefon och ha hand om pågående förlossningar samtidigt. Personalen delar också in de födande kvinnorna i olika riskkategorier så att de mest erfarna i personalen tar hand om de förlossningar som bedöms kunna bli komplicerade.

Enligt överläkare Marie Cedergren på förlossningskliniken så ger det mer lugn och ro för de blivande föräldrarna om de får full tillgång till ”sin” personal. Därmed ökar förutsättningarna för att förlossningen blir så kallat normal och inte kräver extra hjälpmedel.