Digitala kartor avslöjar havsbottnen

Bättre kartor över havsbottnarna i bland annat Östersjön skall ge mer kunskap om miljötillståndet under ytan.

De djupkartor över havsbotten som finns hos Sjöfartsverket i Norrköping håller just nu på att digitaliseras för att bland andra Naturvårdsverket lättare skall kunna använda informationen.

Med hjälp av de tusentals kartor som finns i Sjöfartsverkets arkiv kan man få en uppfattning om hur landskapet på botten ser ut. Men eftersom de flesta är i pappersform är det svårt att få en heltäckande bild. Digitaliseringen av kartorna ska råda bot på det.

Naturvårdsverket har nyligen börjat använda de kartor som Sjöfartsverket nu digitaliserar och går sedan vidare med egna undersökningar där man bland annat kontrollerar om de växter som man tror finns på olika djup verkligen existerar där.  

Den största kunskapen om bottenförhållandena finns längs de stora farlederna, men med de pengar som regeringen satsat på framförallt Östersjön tror Magnus Wallhagen på Sjöfartsverket att fler områden kommer att undersökas noggrannare.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se