Medalj och diplom för kulturinsatser

Sune Ljungstedt i Linköping har fått Fornminnes- och museiföreningens guldmedalj för en 50-årig gärning som kulturhistoriker i Östergötland.

I lördags fick även två föreningar i länet diplom.

De som fick diplom från Fornminnes- och museiföreningen är Föreningen Askeby kloster som uppmärksammas för sin forskning kring klostret och för att föreningen använder ny datateknik för att göra forskningen mer lättillgänglig.

Även Landeryds hembygdsförening fick diplom, för sin ”synnerligen livaktiga och varierande verksamhet som vänder sig till både gammal och ung”.