Satsning på Östersjön

Länsstyrelsen i Östergötland satsar nu mer resurser på att förbättra den dåliga miljön i Östersjön.

Bland annat kommer man att intensifiera arbetet med att skapa fler våtmarker för att minska övergödningen.

Med de ökade anslagen från regeringen för åtgärder som ska förbättra miljön kring Östersjön finns den övergripande ambitionen att göra så mycket som möjligt för att minska övergödningen.

Länsstyrelsen kommer därför satsa extra mycket på att skapa fler våtmarker som kan fånga upp näringsämnen på väg ut mot havet. De kommer också att restaurera övergödda vikar och förbättra förutsättningarna för att till exempel abborre och gäddor ska kunna föröka sig.

Åtgärderna som enligt naturvårdsdirektör Claes Svedlindh behöver göras är dyrbara och han hoppas därför att länsstyrelserna kommer få ta del av mer pengar ifrån regeringens havsmiljösatsning.

- Det här ju jättestora frågor där det krävs storskaliga satsningar som vi kommer att se effekt av på lång sikt, men det är ju väldigt viktigt att vi börjar nu, säger Claes Svedlindh.

Pelle Zettersten/Marie-Louise Kristensson
pelle.zettersten@sr.se