Carema tar över Berga vårdcentral

Det blir Carema som får uppdraget att driva Berga vårdcentral i Linköping från och med årsskiftet. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden idag.

Vårdcentralen i stadsdelen Berga i Linköping har haft problem att upprätthålla en god tillgänglighet för invånarna. Landstinget ansåg att en upphandling är ett sätt att säkerställa en bättre tillgänglighet i framtiden.

I februari beslutades att verksamheten vid Berga vårdcentral skulle upphandlas och övergå i alternativ driftsform. Enligt beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden idag tar Carema över verksamheten från och med den 1 januari 2009.