Östergötland

Dyster prognos för länets sysselsättning

Det ser fortsatt dystert ut på arbetsmarknaden i Östergötland. Nästa år väntas 3000 jobb att försvinna i länet och den totala arbetslösheten väntas hamna på drygt åtta procent. Det visar Arbetsförmedlingens framtidsprognos för 2009.

– Östergötland ser ändå ut att drabbas mindre av den ekonomiska nedgången än många andra län, berättar Arbetsförmedlingens utredare Jens Lotterberg.

Enligt arbetsförmedlingens prognoser ser sysselsättningen ut att falla i Östergötland och i landet som helhet nästa år. Som en följd av det ökar arbetslösheten.

Det blir särskilt tufft för unga och nyanlända invandrare. 21-åriga Bill Halvorsen från Linköping är en av de unga som är på jakt efter jobb:

– Jag behöver ett halvtidsjobb på förmiddagarna så att jag kan klara vardagen. Många av mina kompisar har precis fått sluta eller blivit varslade, och det är tråkigt, säger Bill Halvorsen.

Jens Lotterberg kan ändå konstatera att stora delar av den östgötska arbetsmarknaden och näringslivet kommer att vara ganska stabila nästa år. Det har en förklaring:

– Vi har inte lika mycket av de verksamheter som går dåligt i andra delar av landet, vi har en annan profil på näringslivet, säger Jens Lotterberg.

Lotterberg menar att den ekonomiska nedgången ser trots allt ut att inte bli lika djup som på 90-talet:

– Då hade vi en kris inom hela näringslivet, både privat och offentlig sida och hushållens konsumtion i princiop stannade upp, men den här biten ser vi inte idag, säger Jens Lotterberg.

Under hösten har varslen i Östergötland duggat tätt. Hittills har mer än 3100 personer varslats om uppsägning.

Det kan ta lång tid innan det vänder tror Gösta Landgren som är arbetsmarkandsområdeschef för Arbetsförmedlingen i Norrköping:

– Allt beror på världsmarknad och vad staten gör, men att vi håller på ett år eller ett och ett halvt år framåt, det tror jag innan det vänder, säger Gösta Landgren.

Under de kommande två åren kommer 145 000 arbetstillfällen att försvinna i Sverige och arbetslösheten stiger till nio procent. 

Enligt Arbetsförmedlingens prognos väntas sysselsättningen minska i samtliga län och redan under nästa år räknar man med att 35 000 industrijobb och runt 10 000 jobb inom byggindustrin kommer att försvinna.

Johan Gustafsson
johan.gustafsson@sr.se