Lantgårdar undersökta i jakten på salmonella

Det är ännu oklart om salmonellasmitta spridits till gårdar som köpt foder från Lantmännens foderfabrik i Norrköping, som tidigare stängts på grund av salmonella.
Ett 20-tal gårdar har fått besök av Jordbruksverket den senaste veckan i jakten på smittat foder. Jordbruksverket avvaktar nu svaren från veckans provtagning innan man beslutar att ta prover på ytterligare 60 gårdar som fått foder från Norrköpingsfabriken.