Nya styrelseledamöter utsedda

Sonia Karlsson (s) från Motala har utsetts till ny ledamot i Arbetets museums styrelse. Anne Ludvigsson (s) från Linköping blir ny ordförande för Riksutställningar.
Sonia Karlsson tillträder vid halvårsskiftet.