Förslag på dispens för ogräsbekämpning i Boxholm

Boxholmshus AB vill börja använda ogräsättika för att hålla plattsättningar och trottoarkanter fina.
På 80-talet förbjöd kommunfullmäktige all användning av kemiska bekämpningsmedel på kommunal mark i Boxholm. Nu föreslår miljö- och hälsoskyddsnämnden att politikerna omprövar det beslutet, så att det blir möjligt att ge dispens