Kommunen välkomnar flygutbildning på Malmen

Linköpings kommun ser positivt på att den militära flygutbildningen samordnas till Malmens flygplats, trots att det innebär en ökning av antalet starter och landningar. Det framgår av det yttrande som kommunen planerar att lämna in till Länsstyrelsen.
Det kommer att påverka de boende i området, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Micko (s). Bland annat genom att det blir mer aktivitet på Malmen.