"Bondekompisar" ny stödgrupp för drabbade bönder

Flera gårdar i länet har spärrats av i rädsla för salmonellasmittan. Men nu kan de drabbade bönderna få stöd och råd genom krisgruppen Bondekompisar, som Lantbrukarnas riksförbund, LRF, i Östergötland, nyligen har startat.
Besked om att gården är smittad och att behöva spärra av en gård, kan vara det värsta som händer en bonde. I sådana lägen kan en ensam bonden behöva få både råd och stöd, eller kanske bara en medmänniska som lyssnar. Det säger Anders Johansson, ordförande för LRF i Östergötland. "Bondekompisar" består av fyra personer.