Kindabonde måste salmonellasanera hela gården

Göran Nilsson i Hycklinge i Kinda måste sanera hela gården efter att salmonella upptäckts bland djuren.
Närmare 200 grisar och knappt ett hundratal värphöns har avlivats efter upptäckten.