Biltemas storlager förläggs till Småland

Linköpingsföretaget Biltema har fattat beslut om att flytta stora delar av sin lagerverksamhet till Lammhult i Småland. Flytten innebär att ett tjugotal arbetstillfällen försvinner från Linköping och cirka fem personer förlorar jobbet i Norrköping.
Berörda kommer att erbjudas anställning i Lammhult. Biltema ska att överta lagerlokaler som Coop lämnar i Lammhult, och enligt Biltemas styrelseordförande Hans Nyqvist är det lokaler som är väl anpassade för plocklager. Företaget har i dag lager på ett tiotal olika platser, och har länge sökt efter en större lokal för ett storlager.