Liten risk att salmonellasmittat kött når butiker

Sannolikheten att salmonellasmittade livsmedel kan ha nått konsumenterna, är liten. Det säger Livsmedelsverket.
Därför anser verket inte att de behöver gå ut med några generella varningar till allmänheten efter uppgifter om att flera gårdar i Östergötland kan vara smittade av salmonella. Man ger dock rådet att sköta hygienen och genomsteka eller -koka köttet. Den typ av salmonella som man har hittat på gårdarna och i foderfabriken i Norrköping kallas för Salmonella kubana och betraktas som en av de mindre aggressiva. Livsmedelsverket fick just det bekräftat under gårdagen då provsvar visade att fem djurbesättningar som slaktats efter misstanke om salmonella, var smittfria.