Elevbrist på Matteus kan ge personalminskningar

Bristen på elever kan innebära att Matteusskolan i Norrköping tvingas minska personalstyrkan inför hösten.
- Som det ser ut idag saknas 200 elever till skolan, kapaciteten är 450, säger rektor Christina Åkerman till Folkbladet. Orsaken till att det finns för få elever är att det är färre barn i åldersgrupperna just nu, men enligt Norrköpings kommuns planering skall Matteusskolan ha fullt med elever igen inför höstterminen nästa år.