Nya flyplan placeras ut vid Linköpings infarter

I år fyller flyget 100 år och det kommer flygstaden Linköping att uppmärksamma genom att placera ut ytterligare fyra flygplan, som kommunen fått av SAAB, utmed E4an.
Totalt kommer sju plan att vara utplacerade när alla är på plats.