Mindre pengar till Ostlänken

Banverket tänker satsa mindre på järnvägsprojektet Ostlänken. Det framkom i dag när framtidsplanen för landets tågtrafik de kommande tio åren presenterades.
Bygget med sträckan mellan Linköping och Norrköping får mindre pengar än vad som tidigare sagts. Orsaken är att Banverket fått 5 miljarder kronor mindre att röra sig med. Verket anser det viktigare att prioritera satsningar kring Stockholmsområdet. Stångådalsbanan söder om Linköping är dock ett projekt som prioriteras av Banverket.