Ingen salmonellavarning till konsumenter

Sannolikheten att salmonellasmittade livsmedel kan ha nått konsumenter är liten. Det säger Livsmedelsverket med anledning av den smitta som upptäckts i länet. Verket anser inte att det är nödvänidigt med några generella varningar till konsumenter.
Man råder däremot att man sköter hygenen och genomsteker eller genomkokar köttet. Den salmonellatyp som hittats på gårdarna i länet och i foderfabriken i Norrköping kallas för Salmonella Kubana och betraktas som en av vänligare salmonella typerna.