Inga brister på muslimsk friskola

Det finns inga akuta allvarliga brister på den muslimska friskolan An Noor i Norrköping, det är Skolverkets bedömning. Skolan förekom i det uppmärksammade teveprogrammet "Dokument inifrån", som Sveriges television sände i våras.
Enligt programmet så ska An Noor bryta mot skollagen, bland annat genom att inte anmäla barnmisshandel och se mellan fingrarna på könsstympning. Senare i sommar väntas Skolverket offentliggöra resultatet av dom nio skolor som utretts, men Ann Noors rektor i Norrköping räknar med att få läsa rapporten om sin skola den här veckan.