80 tjänster bort på Swedish Meats

80 tjänster kommer att försvinna från Swedish Meats i Linköping. Det står klart sedan MBL-förhandlingarna om nedläggning av grisslakten nu avslutats.
Företaget tillsätter däremot folk vid andra anläggningar runtom i Sverige, bland annat i Skara. Den varslade personalen i Linköping kommer att erbjudas förtur till de nya tjänsterna i Kristianstad, Skara och Uppsala. Nedläggning av grisslakten i Linköping genomförs under september månad.