Mobiltelefoner får störas ut i fängelser

Kriminalvården får möjlighet att på teknisk väg störa otillåten kommunikation med mobiltelefoner till och från anstalter och häkten. Bland annat gäller detta Norrköpingsfängelset.
Det har regeringen gett klartecken till i dag. Att intagna har tillgång till mobiltelefoner är ett växande problem, eftersom telefonerna används i brottslig verksamhet och i samband med rymningar och fritagningar. En förutsättning för att kriminalvården ska få använda störningsutrustningen är att den inte stör annan kommunikation med mobiltefoner. De nya reglerna träder ikraft om en månad.