Fler fall gårdar smittade av salmonella

Ytterligare sex fall av salmonella har nu konstaterats efter utbrottet i en foderfabrik i Norrköing. Det gör att det totala antalet gårdar där smittan bekräftats eller är starkt misstänkt nu är uppe i 23 stycken, enligt Jordbruksverket.
Ytterligare ett 60-tal gårdar som anses i farozonen ska undersökas av de 14 extra veterinärer som nu kallats in och de provsvaren dröjer ytterligare några dagar. Något smittat kött har ännu inte upptäckts.