Färre röker under graviditeten

Allt färre gravida kvinnor röker. I Östergötland har antalet nästan halverats på tio år. Trenden är liknande i hela Sverige.
Därmed har Sverige den lägsta andelen rökande gravida inom EU. I dag är många medvetna om att det kan vara farligt för barnet om mamman röker, till exempel kan födelsevikten blir lägre. De flesta är också starkt motiverade att sluta röka när de får reda på att de är gravida.