Kraftiga lönelyft för sjukhuschefer

Samtidigt som landstinget i Östergötland måste spara kraftigt har flera chefer vid Motala lasarett fått kraftiga lönelyft.
Enligt Östgöta Correspondenten betalar landstinget ut 2,3 miljoner kronor i löneökningar till den stab som leder verksamheten vid lasarettet. Lönelyften kom till i samband med en omorganisation som trädde i kraft vid årsskiftet.