Snabb ersättning till salmonelladrabbade gårdar

Jordbruksverket kommer påskynda ersättningen till de 80 lantbrukare som fått sina gårdar spärrade på grund av salmonellasmitta.
Orsaken är risken att gårdarna får ekonomiska problem och i värsta fall konkurs om man får vänta på pengarna tills slutnotan är klar. Ersättningen är upp till 70 procent av extrakostnader på grund av bland annat inkomstbortfall, minskat djurvärde och sanering av lokaler.