Svårare få ersättning vid köp av stulen vara

Nu ska det bli svårare att sälja stulna saker vidare. Den som köper en stulen vara riskerar dessutom att bli utan ersättning. Det är kontentan av den lag som träder i kraft vid halvårsskiftet.
Den nya lagen sätter högre krav på den som köper en vara i god tro. En köpt stöldgods i god tro kan hamna hos den rättmätige ägaren utan att den nya ägaren får någon ersättning. Tidigare kunde den person som har köpt en stöldgods i godtro behålla varan även om det senare visade det sig att varan är söldgods. Conny Dahl, chef för stöldroteln hos polisen i Norrköping, säger att om folk blir mer vaksamma så kan även brottsligheten minska. Läs mer om nya lagar som träder i kraft vid halvårsskiftet