Norrköpings kommun vill inte ta hand om berusade

Det kan dröja innan Norrköping återigen har en fungerande tillnyktringsenhet. Kommunen ogillar ett statligt förslag om att bygga ut kommunala tillnyktringsenheter. På sikt vill man föra över ansvaret för förvaringen av omhändertagna under tillnyktringen från polisen till kommunerna.
Syftet är att ge omhändertagna vård under och efter tillnyktringen istället för en natt på arresten. I Norrköping, där det inte längre finns ens en landstingsdriven tillnyktringsenhet, vill kommunen inte sköta någon sådan verksamhet. Sedan i våras är landstingets tillnyktringsenhet i Norrköping stängd pga personalbrist och omhändertagna ska istället köras till Linköping. Situationen är ohållbar menar både polis, frivilligarbetare och kommunen. Landstingets socialdemokratiska ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Anna-Lena Sörensson svarar att en utredning pågår om hur man ska få igång verksamheten igen, man tittar bland annat på samverkansmöjligheter med kommunen. Men i dagsläget är en kommunal tillnyktringsenhet inget som Norrköpings kommun vill jobba för, enligt Iréne Lindén.