Bristande resurser orsakade vinterkräksjukan

Den snabba spridningen av vinterkräksjukan på landets sjukhus, även de östgötska, i vintras, berodde på sjukvårdens knappa resurser. Det slår Smittskyddsinstitutet fast i en ny rapport.
Förutom den snabba genomströmingen av patienter, så nämns bristen på avdelningar som kan isoleras från övriga verksamheten och neddragningar inom vårdhygienisk verksamhet som negativa effekter av besparingar inom sjukvården. Enligt Ragnar Norrby, generaldirektör för Smittskyddsinstitutet, är satsningar på vårdhygien en investering som lätt betalar sig. Vinterns omgång av vinterkräksjuka drabbade tio gånger så många som vanligt och drygt 9000 patienter och 7000 vårdanställda drabbades.