Inspektion visar på bra sommarjobbsförhållanden

Arbetsmiljöinspektionen har under en vecka tittat på hur arbetsmiljön ser ut bland sommarjobbande ungdomar i länet, och så här långt är man nöjda med det man sett.
Hittills har Arbetsmiljöinspektionen hunnit besöka en del bensinmackar, kiosker och affärer i länet. Enligt arbetsmiljöinspektör Bertil Sandberg var det bara vissa brister på instruktioner det enda att anmärka på, exempelvis vilka åtgärder som vidtas om man blir utsatt för ett rån. Men på det stora hela verkar arbetsgivarna vara väl medvetna om förutsättningarna och reglerna för sommarjobbande ungdomar, säger Bertil Sandberg.