Skänningeintern som rymde påträffades på camping

En 40-årig man som avvek från Skänningeanstalten i samband med en permission i slutet av maj, påträffades i går på en campingplats i Lycksele. Efter att ha tagits i förvar, kommer han att transporteras tillbaka till Skänninge.
40-åringen var en av få interner som rymde under permission förra månaaden. Enligt siffror från Kriminalvårdsstyrelsen genomfördes hela 99 procent av maj månads permissioner utan misskötsel.