Teater visar missbrukets mörka sidor

En teaterpjäs i Norrköping ska hjälpa ungdomar från alkohol och missbruk. Det är föreningen Latino Teater från Norrköping som med hjälp av pjäsen ''Narkoman'' vill visa föräldrar och barn vad ett missbruk innebär.
Gruppen har kämpat i mer än tre år och till stor del med egna pengar har de satt upp pjäsen Narkoman. Pjäsen handlar om en ung missbrukare, hans familj och all misär som han och hans närstående får gå igenom. Med pjäsens hjälp vill gruppen visa hur det är att vara missbrukare, och samtidigt vill de sysselsätta ungdomar. Nu spelas pjäsen för representanter från Norrköpings kommun och Brottsförebyggande rådet, BRÅ, i hopp om att få ekonomiskt stöd till föreningen.