Forskning får dela på miljoner

Två forskningsprojekt i länet får pengar av Räddningsverket. Totalt får tio forskningsprojekt i landet dela på 24 miljoner kronor.
Dels ett projekt vid SMHI i Norrköping där man ska försöka utveckla ett rikstäckande system för att göra översvämningsprognoser. Dels ett säkerhetsfrämjande arbete vid Linköpings universitet.